Национална лозаро - винарска камара

Националната лозаро-винарска камара

Националната лозаро-винарска камара е единствената организация в България, която обединява на професионална основа всички, заети в лозарството и винарството. Учредена е през февруари 2000 г. Мисията на камарата е да защитава професионалните интереси на своите членове, качеството, автентичността и произхода на виното.

За първи път държавата предоставя част от своите правомощия на неправителствения сектор.

Проучвания

Проучвания по европейски програми

Проучвания и прогнози за развитието на световния пазар на вина

Вход с регистрация

Списания

ЧЗВ

faq