Национална лозаро - винарска камара

nvlk

Членове

СПИСЪК НА ФИРМИТЕ-ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ЛОЗАРО-ВИНАРСКА КАМАРА

 1. „Черноморско златo“ АД 
 2. „Домейн Бойар Интернешънъл“ EАД
 3. „Сис Индустрийc“ ООД
 4. „ВП Брандс Интернешънъл“
 5. „Винзавод“ АД
 6. „Едоардо Миролио“ ЕООД
 7. „Домейн Менада“ ЕООД 
 8. „Винпром Плевен“ ЕАД
 9. „Вила Ямбол“ ЕАД  
 10. „ДиВес естейт“ ООД
 11. „Витис агро“ ЕООД
 12. „Ейнджълс естейт“ АД
 13. „Омега агро“ ЕООД
 14. „Руми – МНД“ ЕООД
 15. Съюз на енолозите в България
 16. „Изба Карабунар“ ООД
 17. Булгариана ЕООД
 18. „Винарска изба – Логодаж“ ООД 
 19. „Винарна Стамболово“ ЕООД
 20. Сдружение „Регионална лозаро-винарска камара Мизия“
 21. Регионална лозаро-винарска камара „Тракия“ – гр. Пловдив 
 22. Сдружение „Югоизточна тракийска регионална лозаро-винарска камара“
 23. Сдружение „Черноморска регионална лозаро-винарска камара“
 24. Сдружение „Регионална лозаро-винарска камара „Пирин“
 25. Сдружение „Южно Черноморие“ регионална лозаро-винарска камара“
 26. Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки „Спиритс – България“ Сдружение

 

Списания

ЧЗВ

faq