Национална лозаро - винарска камара

nvlk

Управителен съвет

Управителен съвет на НЛВК

Председател на НЛВК Йордан Чорбаджийски

Членове:

  1. „ВП Брандс Интернешънъл” АД
  2. „Сис Индустрийс” ООД
  3. „Домейн Бойар Интернешънъл” АД
  4. „Винзавод”АД
  5. „Домейн Менада” АД
  6. Регионална лозаро-винарска камара на ротационен принцип

 

Списания

ЧЗВ

faq