Национална лозаро - винарска камара

nvlk

Реколта 2017 г. с много високо качество

През 2017 г. бяха наблюдавани някои неблаго­ приятни явления, които се отразиха отрицателно на развитието на лозите, размера и качеството на добива.
На отделни места в Южна България, температу­рите се понижиха през зимата до стойности, които причиниха частични измръзвания на зимните очи при нестудоустойчивите сортове.
В последните дни на месец април, в някои райо­ни имаше много късни слани, които унищожиха леторастите от главните пъпки на зимните очи и това доведе до съществено понижаване на добива.
По време на цъфтежа на отделни места имаше чести превалявания, в резултат на което имаше проявление на милерандаж и изресяване.
През летните месеци в някои от така наречените градобитни райони паднаха градушки, които намалиха добивите от грозде и понижиха качеството му.
При някои сортове в резултат на прякото слънчево греене съчетано с високи температури по зърната се наблюдаваше слънчев пригор.
За лозовите насаждения, където през 2017 г. нямаше неблагоприятни явления, растенията се развиваха нормално. През първата половина на вегетацията имаше достатъчно валежи и се формира добра реколта
и при десертните, и при винените сортове. Настъпилото затопляне и засушаване в средата на лятото улесни борбата срещу гъбните болести и там, където не бяха паднали градушки, се създадоха
условия за получаването на добиви с високо качество.

Беритбата на ранните десертни сортове започна малко по-рано в сравнение с предишните години. При по-голямата част от белите винени (със средноран срок на зреене) беритбата приключи почти изцяло през месец август. При част от червените винени сортове беритбата започна също рано – в края на август и продължава през първата половина на септември. Само при по-късно зреещите сортове
беритбата още не е започнала и вероятно това ще се случи през втората половина на септеври. В резултат на по-сухото и топло време в края на юли, август и началото на септември през 2017 г. в повечето лозарстки райони и по-ранния срок на беритба, полученият добив както от десертните, така и от винените сортове ще бъде с много високо качество.

Доц. д-р А. Иванов
Аграрен университет, Пловдив

Списания

ЧЗВ

faq