Национална лозаро - винарска камара

nvlk

Реколта 2017 г. с много високо качество

През 2017 г. бяха наблюдавани някои неблагоприятни явления, които се отразиха отрицателно на развитието на лозите, размера и качеството на добива.

Реколта 2017 г. с много високо качество

Списания

ЧЗВ

faq