Национална лозаро - винарска камара

nvlk

Обучение вина със ЗНП и ЗГУ

 

На 20 юни 2019 г., по инициатива на Изпълнителна агенция по лозата и виното, в Министерството на земеделието, храните и горите се състоя обучение от отдел “Географски означения” към Главна дирекция “Земеделие и развитие на селските райони” към ЕК с представители- г-жа Олександра Йеновска-Минарик и г-н Валери Дюфур. Те направиха презентация по промените в европейското законодателство, относно предоставянето на правна закрила на вина с географски означения.

Участие в обучението взеха представители на Изпълнителна агенция по лозата и виното, представители на Министерство на земеделието, храните и горите, Националната лозаро-винарска камара, Регионални лозаро-винарски камери, Съюз на енолозите в България, Българска асоциация на независимите лозаро-винари.

 

Презентации: изменение на спецификацията на продукта и подготовка на единния документ

 

Списания

ЧЗВ

faq