Национална лозаро - винарска камара

nvlk

Контакти

НАЦИОНАЛНА ЛОЗАРО-ВИНАРСКА КАМАРА

 

Седалището и адреса на управление на НЛВК е гр. София – 1404, бул. „България“ № 83, Хотел „Феста“, мецанин.

e-mail: office@bulgarianwines.org

Председател: Йордан Чорбаджийски

Главен секретар: д-р инж. Рада Виденова

Моб. тел.: 0888 792 700

e-mail: rada.videnova@bulgarianwines.org

 

РЕГИОНАЛНИ ЛОЗАРО-ВИНАРСКИ КАМАРИ

 

 1. РЛВК „ТРАКИЯ“ – гр. Пловдив
  включва области: Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Смолян
  Председател: Константин Маджаров
  Адм. секретар:
  4000 Пловдив,
  Тел.: 0894 523 492; 0894 224 441
  e-mail rlvktrakia@gmail.com
  www.rlvktrakia.hit.bg

 

 1. РЛВК „МИЗИЯ“ – гр. Плевен
  включва области: Видин, Монтана, Плевен, Ловеч, Враца,
  Велико Търново, Русе, Габрово
  Председател Станимир Стоянов –  моб.:0886475577
  Адм. секретар: Величко Гергански
  Адрес: 5800 Плевен, ул. „Вит“ № 7, п.к. 50
  Тел./факс 064/80 32 21
  e-mail: rlvkmizia@mbox.contact.bg

 

 1. РЛВК „ЮГОИЗТОЧНА ТРАКИЙСКА“ – гр. Сливен
  включва области: Хасково, Ямбол, Сливен, Кърджали
  включва общини: Карнобат, Сунгурларе
  Председател: Жеко Жеков
  Адм. секретар: Галя Георгиева
  Адрес: 8800 Сливен, ул.“Старозагорско шосе“,
  Промишлена зона – запад, п.к. 200
  Тел./факс: 044/62 53 28
  e-mail: rlvk_sliven@abv.bg

 

 1. РЛВК „ЧЕРНОМОРСКА“ – гр. Варна
  включва области: Шумен, Търговище, Разград, Добрич, Силистра, Варна
  Председател: –  Петьо Бошнаков –  моб.:0888335223
  Адм. секретар:  Николина Рюстем – моб.: 0882816178
  Адрес: 9000 Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 281, ет. 6
  Тел./факс: 052/599 077
  e-mail: rlvkvarna@gmail.com

 

 1. РЛВК „БУРГАСКА ЮЖНОЧЕРНОМОРСКА“ – гр. Бургас
  включва: Общините в обл. Бургас, без общ. Сунгурларе и общ. Карнобат
  Председател: Антон Полукчиев
  Адм. секретар:
  Адрес: 8000 Бургас, ул.“Шейново“№3, ет.3, стая 323
  Тел./факс:
  e-mail: rlvk_05bourgas@abv.bg

 

 1. РЛВК „ПИРИН“ – гр. Сандански
  включва области: Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска област
  Председател: Коста Костов
  Секретар: Марияна Парапанова
  Адрес: Сандански 2800, Промишлена зона Соколовец
  Тел.  0746 32 255, 6
  факс:0746 32 255
  e-mail: rlvk_sandanski@abv.bg

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО

ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ –ПЛОВДИВ

ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО – ПЛЕВЕН

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

 

 

 

Списания

ЧЗВ

faq