Национална лозаро - винарска камара

nvlk

Контакти

НАЦИОНАЛНА ЛОЗАРО-ВИНАРСКА КАМАРА

 

Адрес: 1000 София, ул. „Леге“ № 10, ет. 5
e-mail: office@bulgarianwines.org

Председател: Радослав Радев

Главен секретар: Инж. Рада Виденова
Тел.: 02/988 47 97
Факс: 02/981 08 49
e-mail: rada.videnova@bulgarianwines.org

Списание „Лозарство и Винарство“
Редактор: Маргарита Христова
Тел/Факс: 02/981 08 49
e-mail: marga.levieva@bulgarianwines.org

 

РЕГИОНАЛНИ ЛОЗАРО-ВИНАРСКИ КАМАРИ

 

 1. РЛВК „ТРАКИЯ“ – гр. Пловдив
  включва области: Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Смолян
  Председател: Константин Маджаров
  Адм. секретар:
  4000 Пловдив,
  Тел.: 0894523492; 0894224441
  e-mail rlvktrakia@gmail.com
  www.rlvktrakia.hit.bg

 

 

 1. РЛВК „МИЗИЯ“ – гр. Плевен
  включва области: Видин, Монтана, Плевен, Ловеч, Враца,
  Велико Търново, Русе, Габрово
  Председател: Филип Петков
  Адм. секретар: Величко Гергански
  Адрес: 5800 Плевен, ул. „Вит“ № 7, п.к. 50
  Тел./факс 064/80 32 21
  e-mail: rlvkmizia@mbox.contact.bg

 

 1. РЛВК „ЮГОИЗТОЧНА ТРАКИЙСКА“ – гр. Сливен
  включва области: Хасково, Ямбол, Сливен, Кърджали
  включва общини: Карнобат, Сунгурларе
  Председател: Димитър Панов
  Адм. секретар: Галя Георгиева
  Адрес: 8800 Сливен, ул.“Старозагорско шосе“,
  Промишлена зона – запад, п.к. 200
  Тел./факс: 044/62 53 28
  e-mail: rlvk_sliven@abv.bg

 

 1. РЛВК „ЧЕРНОМОРСКА“ – гр. Варна
  включва области: Шумен, Търговище, Разград, Добрич, Силистра, Варна
  Председател: Михаил Михов
  Адм. секретар: Денко Георгиев
  Адрес: 9000 Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 281, ет. 6
  Тел./факс: 052/599 077
  e-mail: denkogeorgiev@abv.bg

 

 1. РЛВК „ЮЖНО ЧЕРНОМОРИЕ“ – гр. Бургас
  включва: Общините в обл. Бургас, без общ. Сунгурларе и общ. Карнобат
  Председател:
  Адм. секретар: Парашкева Янева
  Адрес: 8000 Бургас, ул. „Фердинандова“ № 43, п.к. 237
  Тел./факс: 056/84 42 81
  e-mail: rlvk_05bourgas@abv.bg

 

 1. РЛВК „ПИРИН“ – гр. Сандански
  включва области: Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска област
  Председател: Коста Костов
  Секретар: Марияна Парапанова
  Адрес: Сандански 2800, Промишлена зона Соколовец
  Тел.  0746 32 255, 6
  факс:0746 32 255
  e-mail: rlvk_sandanski@abv.bg

 

Списания

ЧЗВ

faq